cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

17.12.2014 Zelena rast in trajnostna energija za nizkoogljično programsko območje

IMG_0057

Dne 17. decembra 2014 je potekala v kongresni dvorani Area Science Park Padriciano-Padriče (TS), konferenco o kapitalizaciji rezultatov projektov s področja zelene rasti in trajnostne energije za nizkoogljično programsko območje.

Na dogodku, v organizaciji projektov TESSI in ENRI, v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom programa so sodelovali tudi predstavniki drugih projektov.

Prvi del dogodka je bil namenjen analizi in stanju na področju zelene rasti in trajnostne energije na programskem območju; stanje na italijanskem območju je predstavil Ares FJK, GOLEA pa stanje v Sloveniji.
Nato so se udeleženci razdelili med predvideni tematski omizij o izkušnjah pridobljenih z izvajanjem pilotnih in izobraževalnih aktivnosti in o dobrih praksah informiranja in obveščanja.

Razprava na prvem omizju je poudarila potrebo po ustvarjanju kulture obnovljivih virov energije in podpore raziskavam tudi pri analizi produktov, ki se pojavijo na trgu (s testiranjem s strani neodvisnih organov). Veliko zanimanja je vzbudila tudi tema o »pametni skupnosti« za izmenjavo znanja in vsebin, ki bi privedla tudi do ustanovitve posvetovalnih struktur, ki lahko delovale z drugimi ustanovami in pripospevale k ustvarjanju sinergij med njimi.

Na drugega omizju je potekala podrobna analiza o aktivnostih informiranja in obveščanja, ključnega pomena za ustvarjanje kulture obnovljivih virov, ter razumevanja ciljne skupine, poleg pomembnosti in učinkovitosti posrednika. Zaznati je bilo pomembnost po osredotočanju sporočila na prednosti uporabnika, ne samo iz ekonomskega vidika (s pomočjo nagrad /tekmovanj oz. neposrednega prihranka), ampak tudi kot vrednost, ki prevede tudi do spremembe stila življenja. Razprava se je nato dotaknila tudi tematik dodano vrednost blagovno znamko Slovenija-Italija in uporabe socialnih omrežij.

Podrobnejši program dogodka je na voljo tukaj.

Predstavitve:
ARES FJK
GOLEA

IMG_0059

IMG_0060