cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

05.12.2013 Ćezmejno zdravstvo

foto 2

Včeraj je potekala v Gorici v Conference centru (Via d'Alviano), simpozij o čezmejnem zdravstvu - ITA-SLO Health & Research Network Meeting - Izmenjava dobrih praks med projekti na področju zdravstva, financirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Srečanje v organizacij 10. projektov E-HEALTH, TRANS2CARE, E-CARDIONET, E-SURGERYNET, PANGEA, SIGN, INTEGRAID, GLIOMA, MINA in PROTEO, v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom, je želelo najprej privesti do izmenjave izkušenj različnih projektov in postaviti temelje za skupno delovanje in doseganje konkretnih rezultatov tudi z organizacijo novih skupnih pobud.

Po pozdravnih nagovorih prisotnih oblasti in multimedijske predstavitev najpomembnejših vidikov na temi čezmejnega sodelovanje na področju ponujanja zdravstvenih storitev v Evropi in 10. sodelujočih projektov, je potekala predstavitev 6. delovnih omizij, katerih so se kasneje udeležili prisotni.

Na zaključku simpozija so bili podani vsem prisotnim zaključki vsakega posameznega delovnega omizja:

MOBILNOST PACIENTOV IN STROKOVNEGA OSEBJA - v okviru katerega je izšla različna ekonomska organizacija zdravstvenih struktur v Italiji in Sloveniji in različno sprejemanje Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem varstvu v slovenski in italijanski zakonodaji in njeno izvajanje. Izhaja potreba po jasni in transparentni komunikacij zdravstvenih struktur in potreba poudarjanja pomembnosti tematik zdravstva v okviru čezmejnega sodelovanja.

ČEZMEJNI ZDRAVSTVENI KARTON - v okviru katerega je bil obravnavan problem elektronskega zdravstvenega kartona. Izhaja, da problem ne zajema izmenjavo podatkov, ampak vidik pravilne in kvalitativne izmenjave le-teh v sklopu različnih formatov v rabi struktur s ciljem uveljaviti skupno standardizirano platformo.

ZASEBNOST - v okviru katerega je potekala analiza različnih situacijih na projektiv iz katerih izhajajo različni, neenotni aspekti oz. razlikovanje med storitvami, ki so že obstajale in so bile samo tehnološko nadgrajene in torej slučaji že predpisani ter nove storitve, ki so komaj sedaj na razpolago. Izhaja torej potreba se lotiti s tematiko zasebnosti že v fazi priprave projektov (trenutno testne platforme delujejo z neresničnimi podatki) in harmonizacija pravil v okviru projektov in potreba izvajanja jasne informacijske akcije o informativnem soglašanju pacientov.

TELEMEDICINA IN TELEASISTENCA - v okviru katerega se je pregledalo znane izkušnje v Sloveniji in Italiji na tem področju in prednosti, ki jih sistem prinaša, z izkušnjami drugih držav. Trenutno so v teku pilotni projektni, ki spremljajo srčne bolnike na domu. Tudi v tem primeru izhaja potreba po izmenjavi izkušenj in dobrih praks.

STROKOVNO USPOSABLJANJE - v okviru katerega se je primerjalo različen sistem kreditov v Sloveniji in Italiji, s posebno pozornost glede možnosti čezmejnega priznanja kreditov (dvostranski sporazumi med državami) in možnosti razvoja dobrih praks.

BIOMEDICINSKE RAZISKAVE - v okviru katerega se je pregledalo podatke o zdravju in glavne vzroke smrti. Izhaja, da glede nekaterih vzrokov je znanstveno poznanje nezadostno in torej nastaja potreba po odkritju preventivnih dejavnikov, ki bi zmanjšali tudi socialni strošek. Poudarek je bil torej postavljen na potrebi po znanju in izmenjavi rezultatov ter skupnega nastopanja, ki na tak način ima večji "vpliv".


Končni preudarek je bil postavjen na potrebo skupnega reševanja problemov med različnimi projekti, izhajajočih iz delovnih omizij; najprej z izmenjavo informacij in znanj, kot tudi z izvedbo skupnih pobud, med katerimi je predvidena tudi organizacija novega javnega dogodka na področju čezmejnega zdravstva prihodnjo pomlad 2014.PREDSTAVITVE SIMPOZIJA
Multimedijska predstavitev Čezmejno sodelovanje na področju ponujanja zdravstvenih storitev v Evropi

Multimedijska predstavitev 10. projektov

Predstavitve delovnih omizij:
MOBILNOST PACIENTOV IN STROKOVNEGA OSEBJA
ČEZMEJNI ZDRAVSTVENI KARTON
ZASEBNOST
TELEMEDICINA IN TELEASISTENCA
STROKOVNO USPOSABLJANJE
BIOMEDICINSKE RAZISKAVE