projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: PORTOLANDO - Razširitev, ovrednotenje in promocija dejavnosti sistema morskih in rečnih turističnih pristanov Severnega Jadrana

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: CAVEN222447
 • Koristnik: Trgovinska zbornica (Venezia)
 • Partner:
  ASPO - Posebna ustanova za Pristanišče Chioggia
  Združenje "Assonautica Polesiana" (Rovigo)
  Trgovinska zbornica (Rovigo)
  CNN - Ladjedelnica (Chioggia)
  Regijski park "Delta del Po"
  Italia Navigando S.p.A. (Roma
  Marina Koper d.o.o. (Koper - Capodistria)
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Projekt “PORTOLANDO” je zasledoval cilj povečati pomorski in rečni navtični turizem s posebnimi ukrepi za obnovitev manj znanih navtičnih in tematskih plovnih poti, pri čemer se izvaja promocija celotnega severnega Jadrana, njegove zgodovine, kulture in naravnih znamenitosti. Obravnavano območje se ponaša z zgodovinsko in arhitekturno izjemno zanimivimi plovnimi vodotoki in lagunami. Namen projekta je bil ponovno odkriti in oglaševati notranje vodotoke in lagune s posebno pozornostjo na okolju prijazni in sonaravni plovbi. Za turistične ponudnike in za nacionalne in mednarodne navtične turiste je bila izdelana ponudba, s katero se je izboljšala plovnost in dostop do sistema turističnih pristanišč v severnem Jadranu. Za bolj učinkovito posredovanje informacij in pomoč turističnim ponudnikom in navtičnim turistom je bila izdelana spletna stran, na kateri oglašujejo podatke turističnih pristanišč v deželi Veneto in sosednji Sloveniji. Z vzpostavljeno mrežo se bo povečalo število turistov in dodatno ovrednotile obstoječe zanimivosti. “Vodič po pristaniščih in privezih v severnem Jadranu”, ki ga je izdal Touring Club Italiano, bo prispeval k boljšemu poznavanju mreže, zaradi česar bodo poti, ki jih turisti še ne poznajo, postale lažje dostopne.
 • Spletna stran projekta: http://www.portolando.eu

 • Datum pričetka projekta: december 2004
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 210.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017