projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Spoznaj Kras - Zgonik

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111024
 • Koristnik: Občina Sgonico - Zgonik
 • Partner:
  Občina Monrupino - Repentabor
  Nadzorstvo razdelka za gozdove (Trieste)
  MDPM - Medobčinsko društvo prijateljev mladine
  Občina Komen
  Občina Sežana

 • Opis: The project is carried out with the active cooperation of the Municipality of Monrupino-Repentabor and examines the naturalistic, cultural and social aspects of Karst as well as the open approach to intercultural processes and contacts between rural and urban milieus. A network of naturalistic routes is set up, in order to safeguard and enhance the environment and existing natural resources. The interventions designed and implemented are the following: the itinerary near Samatorza-Samatorca, Spacal’s Well and the Rakikenca Pond, the Sgonico - Zgonik Information Centre, the Quarry of Calcareous Stone in Rupinpiccolo-Repnič, the Giant Cave-Jama v Briščkih and part of the Naturalistic Route in the Natural Reserve of Monte Lanaro-Volnik. Moreover, thematic cartographic material will be prepared to draft the Conservation and Development Plans of the Regional Natural Reserve of Monte lanaro and the Management Plan of SCI IT 3340006 Karst in the areas of Trieste and Gorizia. The project also aims at consists in maintaining the forest tracks, setting up a joint technical team, coordinating the civil protection teams of Partner Municipalities in case of fires and integrating with other projects regarding the development of Karst implemented in Slovenian territory. The project aims therefore at a coordinated territorial and environmental planning, in order to ensure an efficient management of the available natural resources. The local population plays a vital role in the process of resource enhancement and preservation - targeted at the economic, ecofunctional and environmentally sustainable development of the territory - with the objective of preserving a naturalistic and cultural heritage that is rich in traditions, arts and crafts to be handed down to future generations.
 • Spletna stran projekta: http://www.comune.sgonico.ts.it/html/ dati_din/ir_spkr.html

 • Datum pričetka projekta: maj 2003
 • Datum konca projekta: maj 2008
 • Odobreni strošek: 870.000 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017