projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Ciak - Ciak girando

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BBVEN222498
 • Koristnik: Pristaniška uprava (Venezia)
 • Partner:
  Združenje za turistično promocijo "Bibione - Caorle"
  Občina Cavallino Treporti
  Občina Portogruaro
  Občina Quarto d'Altino
  Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti (Koper - Capodistria)
  Konferenca županov vzhodnega Veneta (Portogruaro)
  Konzorcij "Insieme" (Portogruaro)
  Konzorcij za turistično promocijo "Four Season" (Jesolo)
  Konzorcij za turistično promocijo "Veneto Orientale" (Bibione - Caorle)
  Filmsko umetniško društvo "Koperwood" (Koper - Capodistria)
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Italijanska Unija (Koper - Capodistria)
  Zavod "Kinoatelje Šempas"
  Zavod Albert Borschette - Združenje za mednarodno sodelovanje

 • Opis: Cilj projekta je bil pospešiti razvoj turizma v zaledju vzhodnega dela dežele Veneto. Območje sicer meji na obalni pas, na katerem je zelo močno razvit kopališki turizem, vendar je manj znano, čeprav se ponaša s številnimi kakovostnimi okoljskimi, kulturnimi in krajinskimi zanimivostmi. Namen aktivnosti je torej bil spodbuditi zanimanje turistov za zaledje z uporabo dveh strategij. V okviru prve strategije je bilo izdelano informativno gradivo za turiste (vodič in okoljska informacijska točka), v okviru druge pa neposredno ovrednotenje območja (dokumentarni film in filmska revija). Projekt se je izvajal skupaj s slovenskim projektom “MIN-TOUR - Manjšine in turizem”, ki ga je prijavila Italijanska unija iz Kopra. V okviru projekta je bil izdelan turistični vodič “Območje vzhodnih Benetk”, ki je dejansko prvi vodič po vzhodnem delu pokrajine Benetke in je bil zasnovan kot orodje za celovito promocijo in predstavitev glavnih zanimivosti na tem območju. Poleg tega je bilo urejeno tudi informativno okence za okoljski turizem z namenom turistom nuditi vse potrebne informacije za svoje bivanje. Izdelana je bila tudi spletna stran “Ekološki turizem v vzhodnem Venetu”, na katerem so navedeni ponudniki in programi. Za posebno inovativno se je izkazala zamisel, in sicer organizacija revije kratkometražnih filmov, namenjene operaterjem v avdiovizualnem sektorju, za promocijo beneškega zaledja kot potencialne lokacije za snemanje filmov. Na koncu je bil izdelan tudi izvirni dokumentarni film o odnosih med kulturo, tradicijami, okoljem, ribolovom in turizmom na območju Portogruara, katerega je možno uporabiti na sejmih, dogodkih, v televizijskih oddajah, itd.
 • Spletna stran projekta: http://www.ciakgirando.eu

 • Datum pričetka projekta: januar 2006
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 200.000,00 €

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017