projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: WINENET - KOOPERACIJSKA MREŽA ZA IZBOLJŠANJE KVALITETE VINSKE INDUSTRIJE Z INOVATIVNIMI SOLUCIJAMI

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: WINENET
 • Koristnik: CENTRO INTERDIPARTIMENTALE PER LA RICERCA IN VITICOLTURA ED ENOLOGIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA
 • Partner:
  Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  CONSORZIO VOLONTARIO PER LA TUTELA DEI VINI COLLI EUGANEI DOC
  CONSORZIO VINI VENEZIA
  VENEZIA WINE FORUM S.C.R.L.
  GRUPPO CEVICO CENTRO VINICOLO COOPERATIVO ROMAGNOLO SOC. COOP. AGRICOLA
  CONSORZIO TUTELA VINI DOC COLLIO E CARSO
  VINAKRAS SEŽANA Z.O.O.
  VINSKA KLET ‘GORIŠKA BRDA’ Z.O.O.

 • Opis:
  Projekt WIN NET želi izboljšati sodelovanje med Univerzami in Raziskovalnimi Centri, Institucijami in podjetji prek razvoja omrežnega sistema, ki bo dovoljeval izmenjavo podatkov med partnerji, ki so tudi precej oddaljeni eden od drugega.
  Networking med partnerji se bo utrdil med samo aktivnostjo projekta,ki stremi k izboljšanju kvalitativnih standardov vinskih produktov in komunikacijskih instrumentov (marketing).
  Tako lahko povzamemo: omreženje analiznih senzornih laboratorijev z inovativno tehnologijo; izdelava novih vinogradniških modelov; nove tehnike produkcije vina z DMR-jem in venenjem; ocena industrijskih algoritmov; izvajanje novih maketinških tehnik (komunikacija in informacija), ki zavzemajo tudi inovativno učenje o obnašanju potrošnika. Aktivnosti bodo nenehno spremljale koordinacijske akcije, vodenje projekta in njegova poročila (komunikacijska raven).
 • Spletna stran projekta: http://-

 • Datum pričetka projekta: junij 2011
 • Datum konca projekta: maj 2014
 • Odobreni strošek: 1.132.023,81
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017