projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: HERITASTE - Poti Okusov in dozivetij

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 3

 • Koda projekta: HERITASTE
 • Koristnik: Provincia di Udine
 • Partner:
  RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Univerza v Novi Gorici
  Provincia di Gorizia
  ITAS "P. D'AQUILEIA"
  COMUNE DI SPILIMBERGO
  GLASBENA AGENCIJA JOTA
  UNPLI COMITATO PROVINCIALE DI VENEZIA
  UNPLI COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

 • Opis:
  Projekt želi uresničiti ovrednotenje turističnih, kmetijskih, zgodovinskih, kulturnih in gospodarskih posebnosti s promocijo tematskih poti, ki bi ovrednotenje tipičnih lokalnih izdelkov umestile v zgodovinsko kulturni kontekst, ki na tem območju ponuja številne znamenitosti.

  predvidene aktivnosti:
  WP 1 KOORDINACIJA IN UPRAVLJANJE PROJEKTA
  WP 2 RAZVOJ GOJENJA AVTOHTONIH VRST TER UGOTAVLJANJE IN ŠIRJENJE NAJBOLJŠIH TEHNIK POVEZANIH S PRIDOBIVANJEM TIPIČNIH PRODUKTOV
  WP 3 VALORIZACIJA TIPIČNIH LOKALNIH PROIZVODOV IN KROŽNIKOV
  WP 4 VALORIZACIJA ZGODOVINSKIH KRAJEV IN TURISTIČNIH POTI
  WP 5 PROMOCIJA IN POROČANJE

  predvideni rezultati:
  - Dejavnost saditve in gojenja avtohtonih sort oljk, trte (Refošk rdeči pecelj in Refošk iz Faedis-a), radič (Rosa Gorica) in aromatična zelišča;
  - Raziskava o vrstah radiča, medu in jabolčnih sort;
  - Raziskava sort Rebula s pregledom stanja v nasadu (razširjenost, okrožja, ampelografija, fitosanitarno stanje, značilnosti vina Rebula), z realizacijo zbirke akseničnih cepljencev rebule in študijo trženja;
  - določitev značilnosti proizvodnje olja, vina, radiča, aromatičnih zelišč, medu, koruzne moke za prehrano, jabolčnika in jabolčnega kisa, z razlikovanjem klonov in ekotipov, osnovanjem senzoričnih reprezentativnih vzorcev, proizvodnjo semen, pridobivanjem rastlin s tehniko mikropropagacije;
  - organizacija izobraževalnih tečajev na šolah (osnovnih in srednjih);
  - Preverjanje proizvodov in tipičnih jedi obmejnega območja, s posodabljanjem prejšnjih del, kot v projektu VALOPT;
  - določiti sledljivost nekaterih proizvodov in razvoj senzoričnih reprezentativnih vzorcev (npr. med, češnje, rosa Gorica, šparglje);
  - organizacija večernih predstavitev lokalnih izdelkov z opisom organoleptičnih in hranilnih lastnosti ta istih;
  - organizacija tematskih večerov, kateri bi se izvajali v tipičnih lokalih z predstavitvijo literarnih ali odrskih del povezanih z lokalnimi proizvodi;
  - Zgodovinska raziskava za odkrivanje umetniških in dokumentarnih del, v večjih zgodovinskih spomenikih določenih krajev,povezanih z značilnimi lokalnimi izdelki;
  - Posnetek na geografskem ozemlju nekaterih občin Furlanije-Julijske krajine kaže prisotnost kleti, ki imajo posebne arhitektonske in zgodovinske značilnosti, z izvedbo popisnih znanstvenih kartic;
  - Določitev turističnih poti, ki naj poudarijo posebnosti zgodovinskih in krajinskih leg povezanih z najbolj izrazitimi in tipičnimi predstavami in dogodki v koledarskem letu katere predstavljajo identiteto geografskega območja partnerjev;
  - Realizacija in implementacija internetne strani, izvedba turističnih in kulinaričnih vodnikov, izvedba natečaja / fotografske razstave, realizacija filma / dokumentarca, izvedba televizijskih oddaj, promocijskih akcij v informacijskih medijih in tisku, promocija lokalnih izdelkov skozi pričevanja, akcije osveščanja za uvedbo lokalnih izdelkov v šolskih menzah;

 • Spletna stran projekta: http://www.heritaste-project.eu

 • Datum pričetka projekta: november 2011
 • Datum konca projekta: marec 2015
 • Odobreni strošek: 1.152.609,88
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia, Padova, Goriška, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017