projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: P.E.S.C.A. - Projekt o vzgoji za zdravo prehrano

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: P.E.S.C.A.
 • Koristnik: Comune di Fiumicello
 • Partner:
  Provincia di Ravenna
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
  Univerza v Ljubljani
  Università degli studi di Trieste
  BSC poslovno podporni center d.o.o. Kranj
  Lega delle Cooperative del Friuli Venezia Giulia
  Občina Postojna
  Biotehniški Center Naklo
  DRUŠTVO ZA RAZVOJ PODEŽELJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM
  Comune di Este
  AZIENDA U.L.S.S. N. 13 - Mirano

 • Opis:
  Projekt spodbuja uporabo krajevnih in tradicionalnih proizvodov italijanskih in slovenskih v šolskih menzah čezmejnega območja, z ukrepi nad prehrambeno vzgojo v šolah po učinkovitem pristopu.
  Predvidena je faza za usposbljanje in izobraževanje študentov in učiteljev v pram določene izobraževalne poti.
  Sledila bo uvedba selekcije lokalnih in tradicionalnih slovenskih in italijanskih proizvodov v čezmejnih šolskih menzah.
  Predvideno je razvijanje »dobrih praks za« uvedbo v šolskih menzah uporabe lokalnih in tradicionalnih proizvodov v šolskih menzah.
  Predvideno je tudi preverjanje učinkovitosti posegov, za izboljšanje dejavnosti tudi po izvajanju projekta.

 • Spletna stran projekta: http://pesca-foodeducation.racine.ra.it

 • Datum pričetka projekta: september 2011
 • Datum konca projekta: november 2014
 • Odobreni strošek: 903.028,35
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Udine, Venezia, Padova, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017