projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: ISO-PRE: Čezmejno sodelovanje za zmanjšanje onesnaževanja okolja, varstvo in koordinirano upravljanje povodja Soče-Isonzo preko zbiranja in čiščenja komunalnih odpadnih voda – Občina Premariacco

 • Prednostna naloga: 1. Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009 - 1

 • Koda projekta: ISO-PRE
 • Koristnik: Comune di Premariacco
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Brda
  Občina Kanal ob Soči
  Občina Tolmin
  Občina Miren-Kostanjevica
  Univerza v Ljubljani
  Comune di Moimacco
  Comune di Cividale del Friuli
  Comune di Buttrio
  Comune di Remanzacco
  Comune di Pradamano
  Comune di San Giovanni al Natisone
  Comune di Pavia di Udine
  Hera Spa
  F.IMM S.R.L.
  Javno podjetje KRAŠKI VODOVOD SEŽANA d.o.o.

 • Opis:
  Namen projekta je zmanjšati obseg tveganj za okolje in za biotsko raznovrstnost z izvedbo strukturnih in nematerialnih aktivnosti, usmerjenih v izboljšavo načrtovanja in upravljanja s kanalizacijskimi napravami.
  Tovrstne pobude obsegajo posodobitev, sistematizacijo in okrepitev sistemov za upravljanje z odpadnimi vodami v občinah Premariacco in Nova Gorica, kot tudi spodbujajo organiziranje dejavnosti preučevanja in raziskovanja, izmenjavo izkušenj in najboljših praks ter širjenje rezultatov projekta tudi na širšem območju programa v Sloveniji in Italiji (Deželi Veneto in Emilia Romagna).
  Neposredni učinki projekta (in ostalih 5 povezanih projektov, ki so v predstavljeni v okviru tega razpisa), se bodo nanašali na povodje reke Soče, kjer so redno zabeleženi primeri onesnaževanja zaradi zmanjšane sposobnosti upravljanja z odpadnimi vodami na čezmejnem območju, kar negativno vpliva tudi na okoljsko ravnotežje Severnega Jadrana.

 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: januar 2012
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 848.091,33
 • Dežela / Statistična regija: Udine, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 02/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017