projectsNew_slohello
Projekti 2007-2013


projectsNew_slohello
 • Naziv projekta: PArSJAd - Arheološki parki severnega Jadrana

 • Prednostna naloga: 3. Socialna integracija
 • Prednostna naloga: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009 - 3

 • Koda projekta: PArSJAd
 • Koristnik: Regione del Veneto - Unità complessa progetti strategici e politiche comunitarie
 • Partner:
  Univerza na Primorskem, Znanstveno - raziskovalno središče Koper - Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria
  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije
  Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna
  Comune di Bagnara di Romagna
  Comune di Russi
  Comune di Voghiera
  Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali - Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio beni e attività culturali
  Narodni Muzej Slovenije

 • Opis:
  Cilj projekta je vrednotenje skupne arheološke dediščine obalnega območja Severnega Jadrana, od Emilie Romagne do Slovenije, z izdelavo planskih orodij za obdelavo arhitekturnih, arheoloških in krajinskih dobrin ter mreženje tega znanja za laično in strokovno javnost.

  Poleg tega projekt cilja na izdelavo mreže dobrih praks ter izkušenj in znanja na področju arheološke didaktike in katalogizacije arheološke dediščine na projektnem območju; ta dejavnost se bo med prebivalstvom širila s pomočjo skupne in čezmejne informacijske dejavnosti. Projekt predvideva tudi ustanovitev virtualnega arheološkega parka Severnega Jadrana in izvedbo pilotnih projektov, ki bi povečali privlačnost območja (npr. čezmejne kulturne poti).

 • Spletna stran projekta: http://parsjad.regione.veneto.it/

 • Datum pričetka projekta: april 2010
 • Datum konca projekta: april 2015
 • Odobreni strošek: 2.694.190,65
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Udine, Pordenone, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna, Obalno-Kraška, Goriška, Osrednjeslovenska, Gorenjska
 • Tipologija: Javni razpis za predložitev strateških projektov št. 01/2009

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017