projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Turizem brez meja: potovanje med barvami, glasbo in okusi

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222451 AASLO222451 AAVEN222451
 • Koristnik: RRA severne Primorske - Regijska razvojna agencija severne Primorske d.o.o. Nova Gorica
 • Partner:
  Občina Caorle
  Občina Cavallino Treporti
  Občina Eraclea
  Občina Jesolo
  Občina Musile di Piave
  Občina Portogruaro
  Občina Quarto d'Altino
  Občina S. Michele al Tagliamento
  Občina S. Stino di Livenza
  Občina Tolmezzo
  Konzorcij "Porta della Carnia" (Tolmezzo)
  Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL)
  LTO Bovec - Lokalna turistična organizacija
  Občina Kanal ob Soči
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Na celotnem obravnavanem območju, so bile preizkušene nove oblike turizma v zaledju, z namenom vključiti več manjših delov v enotno mrežo za čezmejno promocijo, da bi se bolje povezali z obstoječimi tematskimi potmi. Namen tega projekta je bil preizkusiti turistično ponudbo celovitih tematskih poti, ki se navezujejo na določene dogodke ali degustacijo tipičnih lokalnih izdelkov in s tem okrepiti povezave med obalo in zaledjem ter ovrednotiti zanimivosti na območju. Trije upravičenci projekta so za usklajevanje aktivnosti ustanovili osrednjo režijo, ki je nadzorovala izvajanje posameznih aktivnosti na terenu. Na območju Pokrajine Benetke je bila urejena pot vzdolž kopenskih rečnih poti, na katero so se navezale druge posebne promocijske aktivnosti: promocija tipičnih lokalnih izdelkov iz vzhodnega Veneta v okviru dogodka “Zemlja dožev praznuje” ter glasbeni festival z naslovom “Glasbeni sprehodi”. Na slovenski strani je bila urejena “Smaragdna pot”, ki jo je pospremila vrsta promocijskih dogodkov na področju turizma, izdelan je bil trženjski načrt za to območje. Konzorcij Porta della Carnia pa je izvedel neposredne akcije za promocijo svojih tipičnih lokalnih proizvodov na posebej organiziranem gastronomskem in enološkem dogodku, povezanem s številnimi drugimi promocijskimi akcijami. V celoti je namen projekta okrepiti turistično dejavnost in izboljšati prepoznavnost območja, ki se lahko pohvali z bogato kulturno, okoljsko ter gastronomsko in enološko dediščino.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: november 2006
 • Odobreni strošek: 317.780,76 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Venezia, Obalno-Kraška, Goriška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017