projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Čas in sonce. Sončna ura na čezmejnem območju

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222227
 • Koristnik: Občina Aiello del Friuli
 • Partner:
  Tehnični zavod za industrijo "Arturo Malignani" (Udine)
  Tehniški šolski center

 • Opis: Izvor sončnih ur v občini Aiello del Friuli sega daleč nazaj v zgodovino, prav v obdobje rimskega cesarstva. Ob koncu devetnajstega stoletja so na tem območju našli “scaphen”, v marmor izdolbeno poloblo z odprtino na vrhu, ki se je uporabljala kot sončna ura. Arheološki muzej v Ogleju danes hrani približno deset takšnih predmetov. Za občino Aiello del Friuli predstavlja ta starodavna dediščina tradicijo, ki jo želi ohraniti in predajati tudi prek intenzivne poučne dejavnosti, ki poteka v višjih razredih osnovne šole, pa tudi z obširnim dokumentiranjem in restavriranjem sončnih ur v Muzeju kmečke kulture. V tem kontekstu je bil namen projekta zaščititi zgodovinsko in kulturno dediščino ter spodbuditi sodelovanje med območji z izdelavo strategije za turizem, ki jo bo mogoče relativno lahko prenesti na druga območja in jih povezati s ponovnim odkrivanjem kulture kmetijstva in podeželja. V okviru projekta je bilo raziskanih in katalogiziranih več kot dvesto sončnih ur v Pokrajini Videm in nekaj sončnih ur v Sloveniji. Izdelana je bila tudi ekvatorska sončna ura iz istrskega kamna, s katero se je dopolnila zbirka sončnih ur v Aiellu. Na ta način je kraj postal nekaj posebnega, saj se lahko pohvali s popolno zbirko vseh poglavitnih orodij za merjenje časa s soncem. Podobno delo je bilo izvedeno tudi v Kopru. Izdelan je bil tudi katalog o obstoječih eksponatih ter posebna spletna stran. Projekt se je izvajal v sodelovanju s tehniško gimnazijo A. Malignani, ki se ponaša z razvojem programske opreme za izdelavo inovativnih rešitev za predstavljanje znanja, s katero lahko prek igre tudi najmlajši spoznavajo sončne ure.
 • Spletna stran projekta: http://www.ilpaesedellemeridiane.com

 • Datum pričetka projekta: september 2005
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 108.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste, Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017