projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Acque Antiche: Potek vodne poti Litoranee Venete

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: BAVEN441120
 • Koristnik: Pokrajina Venezia
 • Partner:
  Občina Caorle
  Občina Cavallino Treporti
  Občina Eraclea
  Občina Jesolo
  Občina S. Michele al Tagliamento
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Osrednja knjižnica "Srečka Vilharja" (Koper - Capodistria)
  Pokrajina Gorizia
  Pokrajina Udine

 • Opis: Ob obali severnega Jadrana, po kanalih, rekah in lagunah v neposredni bližini morja, od reke Pad do Tržaškega zaliva in Punte Zdoba ter ob obali vse do Istre, poteka splet kopenskih vodnih poti z imenom Vodna pot “Beneško Primorje” (Litoranea Veneta). Že starodavna rimska besedila omenjajo, da je bilo prek kanalov, rek in lagun možno pluti od Ravenne do pristanišč Spina, Clodia, Metamauco, Altino di Heraclia, Concordia in Oglej, po notranjih rekah pa do krajev Opitergium, Portobuffolè, Porto Naonis, Portogruaro, itd. Raziskave vodne poti, ki poteka od Benetk do Tržiča, in o kateri priča kulturna dediščina in zgodovinski viri, so se do danes omejile na njene posamezne odseke ali posamezne vidike tega območja. Celovita dokumentacija, ki bi zajemala vsa obstoječa pričevanja in bi služila kot učinkovito sredstvo spoznavanja zgodovine teh krajev pa še ni zbrana. V ta namen se v okviru projekta opravijo raziskave in študije na območju pokrajine Benetke vzporedno z vodno potjo Beneškega Primorja in spletom vodnih poti od kraja Cavallino do desnega brega reke Tilment. Ob tem se upoštevajo različni kulturni, okoljski in arheološki vidiki skupaj z likovno umetnostjo, arhitekturo in literaturo, kar se predstavi na zaključni prireditvi in v publikaciji z zgoščenko, ki omogoča interaktivno branje zbranih virov.
 • Spletna stran projekta: http://www.acqueantiche.provincia.venezia.it

 • Datum pričetka projekta: januar 2004
 • Datum konca projekta: september 2004
 • Odobreni strošek: 50.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017