projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Angel in Aura. Otroška kulturna prireditev, ki išče navdih pri skladatelju Giuseppe Tartiniju

 • Prednostna naloga: Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke
 • Ukrep: Ukrep 4.1 - Posebna podpora regijam, ki mejijo na države kandidatke

 • Koda projekta: BAVEN551086
 • Koristnik: Oddelek za umetnost in industrijsko oblikovanje - Univerza IUAV
 • Partner:
  Glasbeni konzervatorij “F. Venezze” (Rovigo)
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Kulturni dom (Gorizia)

 • Opis: V okviru projekta je izvedena čezmejna glasbena prireditev z naslovom “Angel in Aura”, ki išče navdih v življenju in delu skladatelja Giuseppe Tartinija. Projekt, namenjen otrokom, ima poučen pomen, saj je plod dela in sodelovanja med učitelji, kulturnimi delavci in študenti ter ciklusa seminarjev o posameznih elementih, ki sestavljajo umetniško kompozicijo (libreto, glasba, scenografija, itd). Poleg tega ima projekt še umetniško vrednost, saj je Giuseppe Tartini, ki je bil rojen v Piranu, nato pa do smrti živel v deželi Veneto, primer potujočega glasbenika ter simbol dialoga med različnimi kulturami, ki se s pomočjo virtuozne glasbe združujejo. Dogodek je med drugim priložnost za srečanje in dialog, ki mladim približa svet glasbe, vizualnih umetnosti in gledališča. Zato je projekt zasnovan tako, da se lahko izvaja tako v začasnih prostorih (telovadnicah, šotorih, mestnih trgih) kot v gledališčih. Osnovno komunikacijsko sredstvo je virtualna scenografija, ki omogoča večkratno in simultano predvajanje na oderskih deskah. Izvajanje projekta je mogoče spremljati s pomočjo interneta, kjer je objavljen koledar aktivnosti, kratki posnetki pa uporabnikom omogočajo, da sledijo posameznim korakom projekta.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2003
 • Datum konca projekta: junij 2004
 • Odobreni strošek: 88.982,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017