projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: AR.CO. Milje Koper

 • Prednostna naloga: Človeški viri, sodelovanje in uskladitev sistemov
 • Ukrep: Ukrep 3.2 - Sodelovanje na področju kulture, komunikacij in raziskovanja med institucijami v smislu harmonizacije

 • Koda projekta: BBFVG332144
 • Koristnik: Občina Muggia
 • Partner:
  ACEGAS - APS S.p.A. (Trieste)
  Komunala Koper d.o.o. (Koper - Capodistria)
  Krajevna skupnost "Hrvatini" (Hrvatini - Crevatini)
  Mestna občina Koper-Capodistria
  Trieste Trasporti S.p.A. (Trieste)

 • Opis: Namen čezmejnega sodelovanja med institucionalnimi, upravnimi in političnimi ustanovami občin Milj in Kopra se je pokazal že s podpisom pisma o nameri iz leta 2003. Naslednji korak, ki je bil istočasno potreben za uresničitev kakršnekoli konkretne namere, je nastavitev komunikacijskega kanala, ki predvideva vsaj minimalno obojestranskopoznavanje jezika in tehnično-upravne terminologije. Namen tega je postavitev stabilne mreže v odnosih med institucijami, javnimi podjetji, društvi in kulturnimi organizacijami udeleženih občin, ki bi omogočila realizacijo skupnih projektov in inovativnih pobud na področju kulture in uprave, kar bi pozitivno vplivalo na vsakdan obeh mejnih skupnosti, ki sta si tako blizu glede na ozemlje in tako daleč glede na organizacijo. Iz te prvenstvene potrebe je nastal projekt AR.CO. z ustanovitvijo šestih komisij na temo javnih del in urbanistike, trgovine, kulture in športa, turizma in okolja, tehnoloških mrež, informatike in izobraževanja. Rezultati zgoraj omenjenih skupin so spodbudni in dajejo upanje, da se bo njihovo delovanje nadaljevalo ter da bodo ambiciozni cilji doseženi.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: september 2004
 • Datum konca projekta: maj 2006
 • Odobreni strošek: 38.876,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Trieste

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017