projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Coast to coast - Ureditev centra za obiskovalce in kongresne dvorane na območju delte reke Pad

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: BAVEN111069
 • Koristnik: Regijski park "Delta del Po"
 • Partner:
  ASCOM - Združenje za trgovino, turizem, storitve in za mala in srednja podjetja
  Center za pospeševanje podjetništva (Piran - Pirano)
  CNA - Državno obrtno združenje (Rovigo)
  Neposredni kmetovalci (Rovigo)
  Občina Adria
  Občina Ariano nel Polesine
  Občina Corbola
  Občina Loreo
  Občina Papozze
  Občina Porto Tolle
  Občina Porto Viro
  Občina Rosolina
  Občina Taglio di Po
  Občina Terzo d'Aquileia
  DOPPS - BirdLife Slovenia - Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije
  Kompas d.d (Ljubljana)
  Državni arheološki muzej (Adria)
  Občina Izola - Comune di Isola
  Občina Komen
  Občina Piran-Pirano
  Pokrajinski muzej Koper - Museo regionale di Capodistria
  Posebna ustanova Trgovniske zbornice Rovigo
  Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran – Pirano
  Provincia di Rovigo
  Pokrajina Venezia

 • Opis: Celovit projekt “Coast to coast”, katerega namen je zagotoviti promocijo in podpirati družbeni in gospodarski razvoj območja delte reke Pad, se izvaja v petih ukrepih, ki prispevajo k povečanju sodelovanja med slovenskimi in italijanskimi institucijami ter gospodarskimi družbami, s pospeševanjem izmenjav med območji ob obalah Jadrana na področju turizma, kulture, okolja in izobraževanja. Cilj projekta je, z obnovitvijo in ureditvijo dveh poslopji zgodovinskega pomena, in sicer palače društev in bivšega Gledališča Italija, postaviti center za obiskovalce v občini Porto Viro in kongresno dvorano/avditorij v kraju Taglio di Po. Center za obiskovalce je informacijska točka za turiste, ki v tiskani in elektronski obliki ponuja koristne informacije o kulturnih, naravnih, zgodovinsko-arheoloških, enoloških, kulinaričnih in rekreacijskih poteh na območju delte reke Pad in v sosednji Sloveniji. Center za obiskovalce nudi tudi številne možnosti za naslednje aktivnosti: razstave virtualnih potovanj z internetom in atlasom območja, prostor za organizacijo kongresov in razstav, prostor za delovanje društev in specializiranih operaterjev (pridelovalci vrtnin, ribiči, industrialci, rejci) in postor za organizacijo skupnih sejmov in razstav, prodaja trgovskega materiala (umetnost obrti). Avditorij z nekaj manj kot tristo sedeži je namenjen seminarjem, kongresom, prireditvam in tečajem ter skupnim aktivnostim za promocijo območja.
 • Spletna stran projekta: http://www.parcodeltapo.org/progetti/2004Coast.to.Coast.html

 • Datum pričetka projekta: januar 2003
 • Datum konca projekta: december 2006
 • Odobreni strošek: 2.299.955,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Venezia, Rovigo

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017