projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: MED.TOUR – Srednjeveška tura – Potovanje po utrjenih mestih in gradovih čezmejnega območja

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BCVEN222550
 • Koristnik: Občina Portogruaro
 • Partner:
  Združenje "Territoria Nordest" (Manzano)
  Kmetija "Bellotto & C." (Portogruaro)
  CISET - Mednarodni študijski center turistične ekonomije (Oriago di Mira)
  Mestna občina Nova Gorica
  Občina Ajdovščina
  Občina Vipava
  RA ROD - Razvojna agencija ROD
  TIC Ajdovščina - Turistično informacijski center
  Zveza občin Fossalta di Portogruaro e di Teglio Veneto

 • Opis: Vzhodni del dežele Veneto zaznamujejo kraji z zanimivo arhitekturno dediščino: utrdbami v podeželskem okolju z izrazito razvitim vinogradništvom. Če to območje primerjamo z vzhodno Furlanijo in Slovenijo, opazimo močno pomanjkanje turistične promocije ali tematskih poti, ki bi temeljile na pomembnih zgodovinskih in umetniških spomenikih iz srednjega veka. V zadnjih letih so bile v mestu Portogruaro izvedene številne obnove, zaradi česar se je izboljšala zgodovinska podoba mesta, vendar pa na nadobčinski ravni še vedno manjka učinkovito usklajevanje ukrepov za spodbujanje tematskega turizma. V ta namen bi bilo potrebno pripraviti muzejske in turistične programe, s katerimi bi se učinkovito povezali zgodovinski in kulturni spomeniki iz srednjega veka, kot je grad v kraju Fratta, znan po svojem enkratnem vrtu Marsa in Flore. Namen projekta je torej bil preizkusiti in ponuditi kulturno-turistični program, ki bi obiskovalca popeljal v odkrivanje utrjenih naselij in gradov ter obisk povezal z okušanjem lokalnih vin. Za pobudo je skrbela čezmejna delovna skupina, sestavljena iz učiteljev in turističnih vodičev, ki so pripravili pogoje za sodelovanje ponudnikov na teh območjih. Zgodovinska in arhitekturna dediščina vzhodnega Veneta ima tudi nedvomno poučno vrednost, ki se je izpostavila v pilotskem projektu animacije, namenjenem otrokom v vrtcih in prvih razredih osnovne šole.
 • Spletna stran projekta: http://www.cortinoturismo.it/coopturistica/ i-progetti-interreg/tour-medioevale/ tour-medievale

 • Datum pričetka projekta: januar 2005
 • Datum konca projekta: junij 2007
 • Odobreni strošek: 48.777,78 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017