projects_slohello
Projekti 2000-2006


projects_slohello
 • Naziv projekta: Poti miru / Sentieri di pace

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222467
 • Koristnik: Združenje "Pro Loco Nediške Doline - Valli del Natisone" (S. Pietro al Natisone)
 • Partner:
  Društvo "Per il turismo equestre nel Nord est" (Cividale del Friuli)
  Kulturno društvo "Don Eugenio Blanchini" (Cividale del Friuli)
  Športno društvo "Salta in bici" (Ronchi dei Legionari)
  Click Idea S.n.c. (Pulfero)
  Gorska skupnost "Torre, Natisone e Collio"
  Društvo "Planinska družina Benečije" (S. Pietro al Natisone)
  Fogolar Viaggi S.r.l. (Cividale del Friuli)
  Fundacija Poti miru v Posočju (Kobarid)
  Pokrajina Udine

 • Opis: Cilj projekta je promocija turizma v Nadiških dolinah, tako da se ovrednotijo arhitekturni in zgodovinski spomeniki iz prve svetovne vojne na območju, ki se razteza od Stare gore (Občina Prapotno) in Gorenjega Tarbija (Občina Srednje) do Kolovrata (Dreka), Matajurja (Savodnja), Mije in Mladesjena (Podbuniesac). V ta namen se je pripravil turistični vodič v več jezikih, zgibanke o čezmejnih poteh po rovih in jarkih vojne v letih 1915-1918 ter drugih tematskih poteh v Nadiških dolinah in Posočju, od Bovca do Devina. S poenoteno turistično politiko se ti dve sosednji območji lahko predstavita na trgu z veliko bogatejšo in močnejšo ponudbo. Privlačnost prve svetovne vojne na področju zgodovinskega turizma je še dodatno okrepila ponudba čezmejnega partnerja, saj se bo dodatna in raznolika ponudba, kot sta rafting na zgornjem toku reke Soče in jamarjenje na območju Nadiških dolin, medsebojno dopolnjevali in krepili.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: maj 2005
 • Datum konca projekta: oktober 2007
 • Odobreni strošek: 40.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Gorizia, Trieste, Obalno-Kraška

upravičenci

V skladu s 7. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 in na podlagi European Transparency Initiative (COCOF 23. april 2008), Organ upravljanja Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 objavlja vsako leto v mesecu februarju seznam upravičencev, naslove operacij in znesek dodeljenih javnih sredstev.

Seznam upravičencev Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Na podlagi člena 115 Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, objavljamo seznam tudi v obliki preglednice.

Seznam posodobljen na dan 28.02.2017