projects_enghello
Projects 2000-2006


projects_enghello
 • Project title: Get to know Karst - Sgonico

 • Priority task: Sustainable development of the cross-border area
 • Project measure: Measure 1.1 - Protection, preservation and development of the environment and the territory

 • Project code: AAFVG111024
 • Users: Sgonico - Zgonik Municipality
 • Partner:
  Monrupino - Repentabor Municipality
  Departmental Forest Inspectorate (Trieste)
  MDPM - Intermunicipal Youth Association (Nova Gorica)
  Občina Komen
  Sežana Municipality

 • Description: V projektu, pri katerem aktivno sodeluje tudi občina Repentabor, se izpostavljajo naravni, kulturni in družbeni vidiki Krasa ter zlasti posebna odprtost za stike in interkulturne vplive med podeželjem in mestnim okoljem. Konkretno se projekt začne z oblikovanjem poti na občinskem ozemlju, katerih namen je povečati raven varovanja okolja in ovrednotiti obstoječa naravna bogastva. Predvidenih in izvedenih je šest aktivnosti: Pot v okolici Samatorce, Spacalov vodnjak in kal v Rakikenci, Informacijski center Zgonik, kamnolom apnenca v Repniču, Jama v Briščikih in del naravoslovne poti v Naravnem rezervatu Volnik. V okviru projekta se razvijajo tudi botanične študije o spremembah v rastlinstvu, ki so posledica paše drobnice na odprtem območju in v gozdu na Volniku (OPS - območje pomembno za skupnost). V okviru projekta se predvideva tudi vzdrževanje gozdnih poti, vzpostavitev mešane strokovne skupine, usklajevanje skupin Civilne zaščite iz občin partneric v primeru požarov ter povezovanje z drugimi projekti za razvoj Krasa na slovenski strani. Namen projekta je predvsem zagotoviti usklajeno skupno načrtovanje okolja in prostora ter učinkovito upravljanje obstoječega bogastva. V procesu ohranjanja in ovrednotenja prevzame lokalno prebivalstvo vodilno vlogo, saj se s tem zagotavljata tudi gospodarski razvoj in trajnostna, sonaravna raba ozemlja, z namenom varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, polne tradicije, obrti in poklicev, ki jih velja ohraniti za prihodnje rodove.
 • Homepage Url: http://www.comune.sgonico.ts.it/html/ dati_din/ir_spkr.html

 • Project data begin: May 2003
 • Project data end: May 2008
 • Approved costs: 870.000 €
 • Region / Statistical region: Trieste

List of beneficiaries

The list of beneficiaries, the names of providers and their projects, and the amount of public funding for projects is being made publicly available, each year in February, in line with Article 7 of Commission Regulation (EC) No 1828/2006 and the European Transparency Initiative (COCOF April 23, 2008).

List of beneficiaries of the CBC Programme Italy-Slovenia 2007-2013 (last update: February 2017