faq_slohello
FAQ


faq_slohello
1. Na projektu nam zaradi zamika aktivnosti, ki so posledica objektivnih in utemeljenih razlogov, na nekaterih postavkah ostajajo neporabljena sredstva, ki bi jih prenesli v naslednje (tekoče leto), ko bomo te aktivnosti izvajali. Zanima nas, kako se vodi in poroča prenos preostalih sredstev iz preteklega leta v prihodnje (zaradi zamika aktivnosti)? Ali se takšen prenos sredstev šteje v kvoto sprememb?
V skladu z odločitvijo OU z dne 14.1.2011 (zapisnik sestanka z dne 14.1.2011) velja, da se neporabljena sredstva preteklega leta na projektu (kot posledica zamika izvajanja projektnih aktivnosti) neposredno in avtomatično prenesejo v proračun projekta za tekoče leto, in sicer k istemu upravičencu, na iste postavke (torej iz leta n-1 v leto n) in to ne vpliva na % sprememb (se ne šteje v kvoto sprememb). Prenos sredstev iz bodočega leta nazaj v tekoče (torej obratno, iz leta n+1 v leto n ali iz leta n+2 v n+1 ali n; torej iz desne proti levi na časovni liniji) pa je možen le po postopku sprememb, torej ne avtomatično in se šteje v kvoto sprememb.
2. Ali so izdatki za laboratorijski potrošni material upravičeni? Ali se le-ti uvrščajo v kategorijo izdatkov "Oprema"?
V primeru, da je upravičenec v Opisu stroškovnega načrta predvidel postavko “potrošni material” v okviru kategorije izdatka “BL4 - oprema”, moramo upravičenca opozoriti, da v primeru, da je omenjeni material zaveden v register osnovnih sredstev, je pravilna umestitev stroška v kategorijo “BL4- oprema”, v kolikor pa ni zaveden v register osnovnih sredstev, se lahko omenjeni material uvrsti v kategorijo “BL4- oprema” ali “BL2 – zunanji sodelavci”.


Opozorilo: polja označena z * so obvezna.

Drugi komunikacijski kanali

Twitter
https://twitter.com/InterregITASLO

Spletni koledar
http://my.calendars.net/CBCP_Ita_Slo