map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Pot vil in mlinov

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: BAFVG222231
 • Koristnik: Občina Cercivento
 • Partner:
  Mestna občina Nova Gorica

 • Opis: Projekt je izvajala občina Cercivento s ciljem promovirati in ovrednotiti tematske poti, ki temeljijo na lokalnih pravljicah in mlinih zgrajenih na območju in predstavljajo prvi vir vodne energije. Med izvedenimi deli je potrebno izpostaviti vzdrževalna dela, ureditev poti, parkirišč in varnostnih ograj, namestitev ustrezne opreme ter postavitev informacijskih in učnih tabel. V okviru projekta je bil ponovno zgrajen del drče in odsek stare žičnice za prevoz lesa v dolino. Ukrepi naj bi povečali obseg tematskega turizma in spodbudili ukrepe za razvoj lokalnih znamenitosti in tipičnih proizvodov, kot so med, jabolka in sadje. Turistična ponudba območja se je s projektom dopolnila in sicer s poletnimi in zimskimi športnimi dejavnostmi ter so se ovrednotili manjši turistični kraji in se je izboljšala prepoznavnost območja.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: junij 2005
 • Datum konca projekta: september 2006
 • Odobreni strošek: 373.030,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine