map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: Mednarodni geološko-rudarski Park Rabelj

 • Prednostna naloga: Gospodarsko sodelovanje
 • Ukrep: Ukrep 2.2 - Čezmejno sodelovanje na področju turizma

 • Koda projekta: AAFVG222226
 • Koristnik: Izredni deželni komisar za revitalizacijo gorskega predela "Cave del Predil"
 • Partner:
  Rudnik živega srebra d.o.o. (Idrija)

 • Opis: Namen projekta je bil urediti edinstveno mednarodno geološko rudarsko, zgodovinsko in okoljsko pot v opuščenem rudniku v Rablju pri kraju Predel v Občini Trbiž, ki bi bila edina te vrste v Furlaniji Julijski krajini. Urejena je bila pot po rudniškem sistemu s tunelom Kaiser Franz Erbstollen, utrjena dvorana sv. Barbare in preurejeni razstavni prostori. V okviru projekta je bila tudi obnovljena železniška proga, izveden nakup vlaka za prevoz ljudi, podobnega tistemu, ki so ga uporabljali rudarji, ter postavljen ustrezni sistem za redno in varnostno razsvetljavo. Poglavitni namen projekta je bil obnoviti in turistično opremiti rudnik v Rablju, s ciljem dopolniti in nadgraditi sedanjo turistično ponudbo območja, na katerem že stoji Mineraloški muzej v Predelu. V prihodnosti je predvidena tudi vzpostavitev povezave z drugimi rudarskimi muzeji v Sloveniji (Idrija in Mežica) ter na avstrijskem Koroškem (Bad Bleiberg), s ciljem okrepiti čezmejno sodelovanje na področju kulture in turizma in ustvariti povezave med delujočimi lokalnimi organi in združenji.
 • Spletna stran projekta: http:///

 • Datum pričetka projekta: julij 2004
 • Datum konca projekta: avgust 2006
 • Odobreni strošek: 900.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine