map_slohello
Zemljevid


map_slohello
 • Naziv projekta: SIMIS - Povezani sistem monitoringa reke Isonzo-Soča

 • Prednostna naloga: Trajnostni razvoj čezmejnega območja
 • Ukrep: Ukrep 1.1 - Varstvo, ohranjevanje ter razvoj okolja in prostora

 • Koda projekta: AAFVG111009
 • Koristnik: Civilna zaščita Avtonomne dežele Furlanije Julijske krajine (Palmanova)
 • Partner:
  Agencija Republike Slovenije za okolje - Ministrstvo za okolje in prostor
  Uprava povodij Soče, Tilmenta, Livenze, Piave, Brente-Bacchiglione
  DEEI - Oddelek za elektrotehniko, elektroniko in informatiko – Univerza v Trstu
  DIC - Oddelek za gradbeništvo – Univerza v Trstu
  bivši Urad za Hidrografijo in Mareografijo (Venezia) - Agencija za zaščito okolja, urad Venezia
  Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo - Univerza v Ljubljani
 • Spletna stran projekta: http://www.simis.si

 • Datum pričetka projekta: junij 2003
 • Datum konca projekta: december 2007
 • Odobreni strošek: 1.000.000,00 €
 • Dežela / Statistična regija: Udine