map_itahello
Map


map_itahello
 • Titolo: Simis - sistema integrato di monitoraggio Isonzo-Soca

 • Asse prioritario di riferimento: Trajnostni razvoj čezmejnega območja ITA
 • Misura: Misura 1.1 - Tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del territorio

 • Codice/Acronimo: AAFVG111009
 • Beneficiario: Protezione civile della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
 • Partner:
  Agenzia per l’ambiente della Repubblica di Slovenia - Ministero dell'ambiente e del territorio della Repubblica di Slovenia
  Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
  DEEI - Dipartimento di Elettrotecnica Elettronica Informatica - Università degli Studi di Trieste
  DIC - Dipartimento di Ingegneria Civile - Università degli Studi di Trieste
  ex Ufficio Idrografico e Mareografico (Venezia) oggi APAT - Agenzia per la Protezione dell’Ambiente, ufficio di Venezia
  Facoltà di ingegneria civile e geodesia - Università di Ljubljana

 • Descrizione: Namen projekta je prispevati k varovanju populacij v vodnem območju Soče pred hidrološkim in hidrogeološkim tveganjem, tako da se povežeta mreži za hidrometeorološki monitoring Civilne zaščite Avtonomne dežele Furlanija Julijska krajina in Agencije Republike Slovenije za okolje. Glavni cilj projekta je realizacija povezanega sistema monitoringa celotnega povodja reke Soče, ki ga bo spremljala dejavnost zbiranja, informatizacije in dopolnjevanja podatkov z različnih virov. Pripravljena bodo skupna orodja za ocenjevanje hidrološkega in hidrogeološkega tveganja za lokalno prebivalstvo v realnem času ter se okrepila orodja za preprečevanje in obvladovanje kritičnih situacij, za katere je odgovorna civilna zaščita. V okviru sistema je predvidena računalniška povezava med operativnima centroma v Palmanovi in Ljubljani z namestitvijo in nastavitvijo potrebne strojne in programske opreme za povezavo različnih sistemov in usklajevanje izmenjanih podatkov ter namestitev mobilnih enot za spremljanje na najbolj kritičnih točkah s centralami MARC in GSM povezavami ter povezavami z napravami za merjenje rečnega pretoka in določenih hidrometeoroloških parametrov. Podatki, ki se bodo zbrali s pomočjo integriranega sistema za spremljanje, se bodo v Sloveniji in Italiji uporabljali za celovito oceno hidrološkega tveganja, obvladovanje kriznih situacij v primeru poplav, pripravo skupnih načrtov za nujne primere in zgodnje obveščanje, načrtovanje ukrepov za varovanje tal in vodnih sistemov, katerih namen sta učinkovito upravljanje in trajnostna raba ozemlja v porečju Soče.
 • Web page progetto: http://www.simis.si

 • Data d'inizio: giugno 2003
 • Data di termine: dicembre 2007
 • Costo approvato: 1.000.000,00 €
 • Regioni: Udine

documenti

Programma Operativo
Approvato dalla UE con decisione C(2007) 6584 del 20 dicembre 2007

Rapporto ambientale

Piano di comunicazione
Approvato dalla Commissione europea con comunicazione n. 5387 in data 30 giugno 2008