cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

30.04.2015 Kapitalizacija projektov – vodnik

S kapitalizacijo si prizadevamo osvojiti rezultate projektov sofinanciranih v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 in pridobiti znanja ter kompetence, ki so se razvila na specifičnih področjih.

Glavni cilj srečanj:

1. omogočiti sinergije med sofinanciranimi projekti,

2. spodbujati mreženje projektov in vzpostavitev dodane vrednosti,

3. osnovati temelje za novo programsko obdobje 2014-2020, tudi glede na druge programe.

Izvedba kapitalizacije
Z namenom doseganja omenjenih ciljev, Skupni tehnični sekretariat pregleda skupne aktivnosti projektov z določenega področja in posreduje zainteresiranim Vodilnim partnerjem povzetke izbranih projektov. V nekaterih primerih so tudi sami projekti predlagali aktivnosti.
Nato Skupni tehnični sekretariat povabi izbrane projekte, da bi določili tematike, ki bodo obravnavane (dve ali več tematskih omizij). Končni program srečanja se nato posreduje vsem sofinanciranim projektom, da bi tako zagotovili najširšo možno udeležbo vseh zainteresiranih.
Sledi organizacija dogodka.

Potek srečanja:
Praviloma se srečanje začne z uvodno predstavitvijo kapitalizacije rezultatov, kateremu sledi predstavitev projektov prisotnih na dogodku. Pri predstavitvi posameznih projektov si prizadevamo, da bi že prišlo do navajanja morebitnih sinergij z drugimi projekti.
Udeleženci si nato zberejo tematsko omizje, na katerem bodo sodelovali .
Glavni del srečanja je predstavitev zaključkov s posameznih tematskih omizij vsem prisotnim.

Izvedene kapitalizacije:
Med novembrom 2013 in aprilom 2015 smo izvedli sedem srečanj in sicer na naslednjih področjih:
- turizem,
- čezmejno zdravstvo,
- raziskave, razvoj in inovacije,
- zelena rast in trajnostna energija za nizkoogljično programsko območje,
- Soča-Isonzo,
- promet,
- promocija in varstvo kulturne in naravne dediščine.


Poleg navedenih srečanj so potekale tudi 3 konference (2 na področju čezmejnega zdravstva, 1 na področju prometa).