cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

21.04.2015 Konferenca "Vloga Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Prevozne povezave in proces širitve" (promet)

Objavljamo predstavitev in program konference - nadaljevanje kapitalizacije na področju prometa, ki je potekala 31. marca 2015:

Srednjeevropska pobuda, mednarodni forum, ki združuje 18 srednje- in vzhodnoevropskih držav in vodilni partner projekta ADRIA A, je v sodelovanju z Generalnim direktoratom za sosedsko politiko in širitvena pogajanja (DG NEAR) prireja konferenco na visoki ravni z naslovom “Vloga Evropske unije na Zahodnem Balkanu. Transportne povezave in proces širitve”, ki se bo 21. aprila t.l. odvijala v Hotelu Excelsior v Trstu. Program je priložen.

Na konferenci bodo predstavljene in obravnavane pobude, namenjene okrepitvi transportnega sistema in povezav na območju Zahodnega Balkana, ki se izvajajo v okviru splošne evropske širitvene strategije, s posebnim poudarkom na predpristopni pomoči Evropske komisije, ki se udejanja v obliki tehnične in finančne pomoči državam kandidatkam in potencialnim državam kandidatkam.
Predavatelji bodo predstavili izkušnje že izvedenih projektov, npr. projekta ADRIA A (www.adria-a.eu), ki sodijo v okvir makroregionalni strategij.

Prijave: ;

Program