cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

19.03.2015 Na temo reke Soče-Isonzo

V okviru zaključne konference projekta Camis se je 19. marca 2015 v Trent odvijala tudi kapitalizacija projektov tako ali drugače povezanih s temo povodja reke Soče. Vsebinsko je bila kapitalizacija razdeljena na dve področji. Pod skupno idejo čezmejnega upravljanja povodja so bili povezani projekti, ki so se osredotočali na spoznavanje rek ter vodnega okolja in sistem čezmejnega sodelovanja. Soča ni samo vodno okolje, ampak tudi element prepoznavnosti območja, zato so udeleženci druge delavnice iskali sinergije povezovanja v smislu blagovne znamke.

Program ITA
Program SLO


Prepoznani elementi posameznih delavnic:

Čezmejno povodje reke Soče

• Pomembnost povezovanja vodnega in prostorskega načrtovanja, ki temelji na modeliranju in prekrivanju različnih vrst rabe. Ob upoštevanju omejitev je trajnostni razvoj vodilo procesa.
• Integrirano upravljanje s povodjem naj temelji na celovitosti povodja, ki povezuje tudi dva administrativna sistema držav Slovenije in Italije. Slednje sicer temelji na mednarodnih sporazumih, vendar se mora približati povodju tudi s pripravo skupnega načrta upravljanja.
• Na podlagi izvedenih projektov je bila precej posodobljena baza podatkov, ki naj sedaj služijo za boljše upravljanje. Slednje naj temelji na večjem vključevanju javnosti in deležnikov v proces.
• V povezovanju in sodelovanju kot je npr. Fundacija za Sočo oz. rečne pogodbe kot nadaljevanje Laboratorija Soča, je izziv za prihodnje obdobje. Priložnost za sodelovanje in promocijo pomeni tudi obeleževanje Dneva Soče.
• Načrtovanje v bodoče naj temelji tudi na uporabi metode ekosistemskih storitev.

Predstavitev omizja (v angleškem jeziku)


Soča kot blagovna znamka

• Prepoznavnost Soče v mednarodnem prostoru naj se izkoristi za povezovanje v okviru blagovnih znamk, ki presegajo zgolj lokalne interese.
• Smiselno bi bilo oblikovati skupne čezmejne produkte, ki sinergijsko naslavljajo in predstavljajo območje.
• Soča je element, ki povezuje raznovrstne turistične destinacije in produkte območij Alp, Krasa in Jadrana


Predstavitev omizja (v slovenskem jeziku)

IMG_3386

IMG_3389