cap_slohello
Kapitalizacija rezultatov


cap_slohello

19.11.2013 Turizem

Ferrara 1

V glavni dvorani gradu Castello Estense v Ferrari je danes potekala konferenca o turizmu v organizacij projekta T-LAB v sodelovanju s Skupnim tehničnim sekretariatom programa.
Po pozdravnih nagovorih so bile predstavljene kapitalizacija rezultatov na področju turizma. Vsi projekti - AGROTUR, BIMOBIS, ENJOY TOUR, IDAGO, INTERBIKE, LANATURA, MOTOR, OGV, SLOWTOURISM, SOLUM, T-LAB - so se vrstili pri predstavitvi lastnega projekta in specifičnih dejavnosti ter možnih stičnih točk.

Udeleženci so se nato razdelili na dve okrogli mizi:

1. Povezave med trajnostnim turizmom in mobilnostjo (koordiniral projekt INTERBIKE) - v okviru katere so po območjih predstavili trenutno stanje in težave javnih povezav (predvsem železniških) in kolesarskih poti, bodisi glede investicij kot tudi intermodalnosti med javnim prevozom in kolesarstvom, pri kateri se smatra, da bi bilo potrebno vključiti tudi privatne ponudnike.
V okviru mize je izšla potreba po investicijah pri manjkajočih povezavah na posameznih območjih in predvsem čezmejne povezave tudi v okviru prihodnjih projektov.
Izpostavilo se je tudi trenutno ponudbo za kolesarje, ki je sicer še vedno pomanjkljiva, in tudi ponudniki niso ustrezno pripravljeni oz. med sabo povezani.

2. Tipični izdelki in skupna promocija območja (koordiniral projekt OGV) - v okviru katere so bile predlagane dejavnosti in dogodki, ki bi zagotovili skupno promocijo in s tem tudi "preživetje" tipičnih izdelkov in ponudnikov in ki bi dodatno povečale vidljivost vseh vključenih na tem področju. Izpostavilo se je tudi potrebo po skupni bazi podatkov in večjo izmenjavo informacij med projekti, tudi preko portala T-lab.

Izpostavila se je torej želja po skupni promociji, bodisi tipičnih izdelkov kot tudi turističnih poti in potreba po skupnih pobudah na celotnem območju.

Udeleženci bodo predstavili rezultate izhajajoč iz današnjega srečanja na javnem dogodku, ki bo organiziran v letu 2014.